Cable Instrumentation
contact us

联系我们

安徽弘昌仪表 > 工业热电偶 > 炉顶热电偶
  • 产品名称: 炉顶热电偶

  • 产品类型: 工业热电偶

  • 产品型号:

  • 发布时间: 2018-10-28


产品描述

炉顶热电偶


1540694605.1、炉顶热电偶应用

  适用于电厂锅炉炉顶及其它须远距离、高压测温场合。


2、炉顶热电偶主要技术参数

  电气出口:M16x1.5

  连接尺寸:M16x1.5

  防护等级:IP65


3、炉顶热电偶型号及规格


1540694447(1).


      1)热电偶I级按协议订货

      2)保护管材质为1Cr18Ni9Ti,其余材质根据协议订货.                                    其他产品
cache
Processed in 0.004157 Second.